Kościół św. Józefa Robotnika to niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny budynek w kształcie równoramiennego krzyża z dachem wielopołaciowym o nachyleniu połaci 350 oraz 700. Forma architektoniczna wpisuje się w występujący w okolicy krajobraz, a projektowany obiekt tworzy integralną całość wraz z budynkiem domu parafialnego.

Główną konstrukcję nośną dachu stanowią ramy trójprzegubowe składające się z dźwigarów bumerangowych z drewna klejonego. Rozpiętość ram w osiach podpór żelbetowych wynosi 12,0 m. Płatwie dachowe zlokalizowane w kalenicy oraz w narożnikach ramy  pełnią funkcję podkonstrukcji dla prefabrykowanych elementów dachowych oraz usztywniającą główną konstrukcje nośną.

Wszystkie przegrody zewnętrzne budynku zaprojektowano z zastosowaniem prefabrykowanych elementów o szerokości 200 cm.

  • Zamawiający: Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa Robotnika
  • Projektant: prof. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej oraz TECHMEKO Sp. z o.o.